METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


METANOVA M1 5L balení METANOVA C3 5L balení METANOVA H 5L balení METANOVA F 1,5 HI-TECH Tuk METANOVA SPRAY

METANOVA M1

V průmyslu je Metanova M1 určena pro řešení veškerých problémů spojených s mazáním, vysokými tlaky, teplotami, prašným prostředím, vlhkostí a podobně, tj. všude tam, kde klasická maziva selhávají nebo nezaručují potřebné ekonomické efekty.
Pro průmyslová zařízení (např. převodovky, kompresory, čerpadla, ložiska apod.) se přidá 5-10% množství do olejové náplně.

Je představitelem tzv. ,, inteligentních '' maziv třetí generace, tj. maziv, která neobsahují cizorodé příměsi na bázi grafitu, MoS2 a jiných kovů nebo PTFE. Snižování tření mezi kovovými částmi je připisováno zvláštním účinkům komplexních uhlovodíků, obsažených v Metanově. Ty se pod tlakem spojí s kovovým povrchem a vytvářejí novou metalo-organickou látku. Metanova přitom neovlivňuje vlastnosti oleje, ke kterému je přidávána - není tedy aditivem, nýbrž zušlechťovačem povrchu kovu. Tato látka vzniká na zatížených kovových plochách a působí jako ochranný štít. Tento ochranný štít je schopen odolávat bodovým teplotám až 1 100 °C, je vysoce stabilní, odolává vysokým tlakům a zatížením. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností.

Výhody
  • mnohonásobně snižuje tření mezi kluznými částmi součástek vytvořením kompaktní metalo-organické vrstvy, tím vytvoří dokonalý ochranný kluzný štít
  • snížením opotřebení až o 50% prodlužuje životnost součástek na dvoj- až trojnásobek
  • snižuje spotřebu oleje strojních zařízení
  • úspora energie o cca 3-5%
  • prodlužuje interval výměny oleje a prodlužuje životnost olejové náplně
  • vzniklá vrstva uvnitř zařízení chrání toto proti poškození nebo zničení i v případě ztráty olejové náplně (přerušené mazání, nebo únik oleje) a zaručuje ještě po určitou dobu bezporuchový chod
  • s použitím METANOVY přestanete mít problémy s "nájezdy" po prostojích a opravách. Díky vytvořené ochranné vrstvě je stroj, nebo průmyslové zařízení vždy a okamžitě mazáno
  • díky ochranné vrstvě dochází ke snížení technologické hlučnosti zařízení až o 10-30%
  • je mísitelná se všemi druhy olejů a maziv, nemění jejich vlastnosti, mazivo slouží jako "nosič"
Doporučení

METANOVA M1 má vysoké, čistící, dekarbonizační účinky, proto doporučujeme aplikaci pouze do výborného technického stavu (nebo nových strojů a výrobních zařízení po záběhu). Tam kde si nejste jisti technickým stavem doporučujeme použít METANOVU C3 (má nízké čistící účinky, tj. vhodné použít i do starších a velmi opotřebených strojů a různých výrobních zařízení, převodovek atp.).

Dávkování

Metanovu dávkujeme jako 5-10% přísadu do objemu olejové náplně.Balení : 5 litrů
Ohledně cenových podmínek
nás laskavě kontaktujte zde.
              sudy o normovaném objemu<< BEZPEČNOSTNÍ LISTY >>

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo dotazů ohledně použití Metanovy,
nás laskavě kontaktujte a my Vám rádi poradíme.


Zpět