METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


METANOVA M1 5L balení METANOVA C3 5L balení METANOVA H 5L baleníMETANOVA F 1,5 HI-TECH Tuk METANOVA SPRAY

METANOVA F 1,5 HI-TECH Tuk

Je představitelem nové generace mazacích tuků, vyznačujících se vysokou mechanickou stabilitou, schopností snášet vysoká zatížení a vysoké obvodové rychlosti, vysokou vodostálostí, odolností vůči oxidaci a korozi a stálostí za vysokých teplot.

Výhody
  • vyrobený pro NLGI 1,5, nahrazuje tedy tuky tříd NLGI 1 a 2
  • po zapracování odolává teplotám v rozmezí od -40 °C do +300 °C
  • vytvořená monomolekulární vrstva zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení
  • při vysokých teplotách nezkapalňuje, po zchlazení přechází do původní struktury (reverzibilní), nezuhelnaťuje
  • vysoce vodostálý, ve směsi s vodou nevykazuje žádné stopy rozkladu, díky vysoké adhezi není vodou z povrchu smýván
  • vysoce antikorozní
  • snadno čerpatelný v celém teplotním rozsahu
  • mísitelný s většinou běžně užívaných tuků, čímž umožňuje snadný přechod na jiný druh maziva
  • při vysokých obvodových rychlostech nedochází k odstřikování z povrchu
Využití

V místech s obtížným mazáním, vysokými tlaky, teplotami, zatížením, vysokými obvodovými rychlostmi, vlhkostí apod.
Příklady využití : průmysl, strojírenství, zemědělské a stavební stroje, automobilový průmysl, plynárenský průmysl, čističky odpadních vod, elektrárny (včetně jaderných) hutě, cihelny, ozubená kola, ložiska, lodní pohony, dopravníky, důlní stroje, čepy, hřídele, nízko- i vysokootáčkové pohony, mazací automaty atd.


Balení: 400 g Cena: 1 730 Kč<< BEZPEČNOSTNÍ LISTY >>

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo dotazů ohledně použití Metanovy,
nás laskavě kontaktujte a my Vám rádi poradíme.


Zpět