METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


METANOVA M1 - 250ml balení METANOVA C3 - 250ml balení METANOVA LEN - 250ml balení METANOVA SEL - 250ml balení AKU PLUS METANOVA F 1,5 HI-TECH Tuk

METANOVA M1

Je představitelem tzv. ,, inteligentních '' maziv třetí generace, tj. maziv, která neobsahují cizorodé příměsi na bázi grafitu, MoS2 a jiných kovů nebo PTFE. Snižování tření mezi kovovými částmi je připisováno zvláštním účinkům komplexních uhlovodíků, obsažených v Metanově. Ty se pod tlakem spojí s kovovým povrchem a vytvářejí novou metalo-organickou látku. Metanova přitom neovlivňuje vlastnosti oleje, ke kterému je přidávána - není tedy aditivem, nýbrž zušlechťovačem povrchu kovu. Tato látka vzniká na zatížených kovových plochách a působí jako ochranný štít. Je schopen odolávat bodovým teplotám až 1 100 °C, je vysoce stabilní, odolává vysokým tlakům a zatížením. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností.

Výhody
 • při použití METANOVY přestanete mít problémy se "studenými starty". Díky vytvořené ochranné vrstvě je motor vždy a okamžitě mazán
 • mnohonásobně snižuje tření mezi kluznými částmi součástek vytvořením kompaktní metalo-organické vrstvy, tím vytvoří dokonalý ochranný kluzný štít
 • snížením opotřebení až o 50% prodlužuje životnost součástek na dvoj- až trojnásobek
 • chemickou cestou provádí dotěsnění motoru, čímž částečně zvyšuje komprese
 • snižuje spotřebu oleje u špatného technického stavu až o 50%
 • zvýšení výkonu motoru až o 5% snížením třecích odporů
 • úspora pohonných hmot v průměru o cca 3-5%
 • prodlužuje interval výměny oleje z 10 000 na 20 000 km (plněsyntetické oleje Longlife doporučujeme max. 50 000 km)
 • snižuje emise škodlivin v průměru o 10 až 30%
 • prodlužuje životnost olejové náplně
 • vzniklá vrstva uvnitř motoru nebo zařízení chrání toto proti poškození nebo zničení i v případě ztráty olejové náplně (přerušené mazání nebo únik oleje) zaručuje bezporuchový chod po dobu minimálně 15 min. V okruhu 20 km lze tedy s takto poškozeným vozidlem dojet k nejbližšímu servisu, motor je neustále mazán
 • díky ochranné vrstvě dochází ke snížení technologické hlučnosti zařízení v průměru o 10-50%
 • je mísitelný se všemi druhy olejů a maziv, nemění jejich vlastnosti, mazivo slouží jako "nosič"
Doporučení

METANOVA M1 má vysoké, čistící, dekarbonizační účinky, proto doporučujeme aplikaci pouze do výborného technického stavu (nebo nových motorů po záběhu). Tam kde si nejste jisti technickým stavem doporučujeme použít METANOVU C3 (má nízké čistící účinky, tj. vhodné použít i do starších a velmi opotřebených motorů a převodovek).

Dávkování

Metanovu dávkujeme jako 5-10% přísadu do objemu olejové náplně. Při dobrém technickém stavu obsah plechovky (250 ml) postačí pro osobní automobil s náplní 4 l oleje. Dávkujeme 0,2 l do motoru a 0,05 l do převodovky. Při další aplikaci do motoru pak postačí poloviční náplň.
Tam, kde je špatný technický stav (motor "žere" olej, má zvýšenou kouřivost, je hlučný atd.) doporučujeme použít Metanovu C3 v koncentraci 7-10% pokud možno do nového oleje. Pokud budete Metanovu aplikovat do již použitého oleje, doporučujeme Vám po ujetí cca 500 km vyměnit olejový filtr.


Balení: 250 ml Cena: 1 250 Kč

               5 litrů
Ohledně cenových podmínek
nás laskavě kontaktujte zde.
              sudy o normovaném objemu<< BEZPEČNOSTNÍ LISTY >>

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo dotazů ohledně použití Metanovy,
nás laskavě kontaktujte a my Vám rádi poradíme.


Zpět