METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


Vyberte si laskavě kategorii produktů, která Vás zajímá :


mikroskopický snímek povrchu (675x zvětšný) před použitím METANOVY

mikroskopický snímek povrchu (675x zvětšný) po použití METANOVY

Produkty METANOVA jsou představitelem tzv. "inteligentních" maziv třetí generace, tj. maziv, která neobsahují cizorodé příměsi na bázi grafitu, MoS2 a jiných kovů nebo PTFE. Snižování tření mezi kovovými částmi je připisováno zvláštním účinkům komplexních uhlovodíků, obsažených v Metanově. Ty se pod tlakem spojí s kovovým povrchem a vytvářejí novou metalo-organickou látku. Metanova přitom neovlivňuje vlastnosti oleje, ke kterému je přidávána - není tedy aditivem, nýbrž zušlechťovačem povrchu kovu.
Tato látka vzniká na zatížených kovových plochách a působí jako "ochranný štít". Je schopna odolávat bodovým teplotám až 1100 °C, je vysoce stabilní, odolává vysokým tlakům a zatížením. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností.

Používáním Metanovy dosáhnete snížení tření a opotřebení, snížení provozních nákladů a zvýšení životnosti i spolehlivosti.Zpět